סימן תח: אין דנין דיני נזיקין אלא בעדות ברורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תח: אין דנין דיני נזיקין אלא בעדות ברורה

סימן תח: אין דנין דיני נזיקין אלא בעדות ברורה

סעיף א

אין הנזיקים משתלמים אלא בראיה ברורה ובעדים כשרים. ואין מקבלין העדות אלא בפני בעל דין, אפילו היה הוא ועדיו חולים (נימוקי-יוסף פרק כיצד).

 

סעיף ב

שור שהיה רועה, ונמצא שור הרוג בצדו, אף ע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד לנשוך, אין אומרים בידוע שזה נגחו או נשכו, אפילו גמל האוחר בין הגמלים ונמצא הרוג בצדו, אין אומרים בידוע שזה הרגו עד שיראוהו עדים כשרים.