סימן שב: דיני שומרים אחד האיש ואחד האישה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שב: דיני שומרים אחד האיש ואחד האישה

סימן שב: דיני שומרים אחד האיש ואחד האישה

 סעיף א

אחד האיש ואחד האשה בדיני השומרים, בין שהיה הדבר השמור של האשה בין שהיה ביד האשה.

 

סעיף ב

קטן שהפקיד או השאיל לגדול, נשבע שבועת השומרים לקטן, (ויש חולקין ועיין לעיל סוף