סימן שמה: דין שואל פרה ושכר אחרת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמה: דין שואל פרה ושכר אחרת

סימן שמה: דין שואל פרה ושכר אחרת

 סעיף א

שאל שתי פרות חצי היום בשאלה וחצי היום בשכירות, המשאיל אומר: בזמן השאלה מתה, והלה אומר: אחת מתה בזמן השאלה והאחרת איני יודע, מתוך שאינו יכול לישבע ישלם השתים.

 

סעיף ב

וכן אם מסר לו שלשה פרות, שתים שאולות ואחת שכורה, המשאיל אומר: שתים השאולות הן שמתו, והשואל אומר אחת השאולה מתה ודאי אבל השניה שמתה איני יודע אם השאולה היא או השכורה, מתוך שאינו יכול לישבע, שהרי אומר איני יודע, ישלם השתים.