סימן קפ: שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפ: שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה

סימן קפ: שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה

 נתבאר דינו בטור יורה דעה סימן רכ"ו.