סימן שיג: המשכיר בית לחברו בבירה גדולה באיזה מקום רשאי להשתמש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיג: המשכיר בית לחברו בבירה גדולה באיזה מקום רשאי להשתמש

סימן שיג: המשכיר בית לחברו בבירה גדולה באיזה מקום רשאי להשתמש

 סעיף א

המשכיר בית לחברו בבירה גדולה, משתמש בזיזים ובכותלים עד ארבע אמות, ובתרבץ של חצר, וברחבה שאחורי הבתים, ומקום שנהגו להשתמש בעובי הכותלים, ובכל אלו הדברים, הולכים אחר מנהג המדינה והשמות הידועים להם.

 

סעיף ב

המשכיר חצרו סתם, לא השכיר הרפת שבה.

 

סעיף ג

הזבל שבחצר, הרי הוא של שוכר, לפיכך הוא מיטפל בו להוציאו, ואם יש שם מנהג הולכים אחר המנהג. במה דברים אמורים, כשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר, אבל אם הבהמות של אחרים הזבל של בעל החצר, שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו אע"פ שהיא שכורה ביד אחרים.

הגה: מיהו אם קלטו השוכר בכלי מן האויר ולא נח בחצר, הרי שלו (טור ס"ו).

 

סעיף ד

והאפר היוצא מהתנור וכירה, של שוכר, (אפילו אחרים אופין ומבשלין) (טור בשם הרמ"ה).