סימן קסה: מי שיש לו גינה תחת בד של חברו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסה: מי שיש לו גינה תחת בד של חברו

סימן קסה: מי שיש לו גינה תחת בד של חברו

 סעיף א

בית הבד שהוא בנוי בעובי ההר וגנה אחת על גביו, ונפחתו שמי בית הבד בד' טפחים או יותר, הרי בעל הגנה יורד וזורע למטה, עד שיעשה זה לבית בדו כיפין, ויתקן העליון קרקע גנתו ויזרע כל גנתו.