סימן קסו: מי שנפל כותלו לגינת חברו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסו: מי שנפל כותלו לגינת חברו

סימן קסו: מי שנפל כותלו לגינת חברו

 סעיף א

מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו, ונפל, כופין אותו לפנות אבניו. אם אמר ליה: פנה אותם ויהיו שלך, אין שומעין לו. ואם נתרצה בעל הגינה בכך ופינה אותם, וחזר זה ואמר: תן לי אבני ואין לך (אלא) יציאתך, אין שומעין לו. אבל כל זמן שלא פינה אותם, אפילו הם בחצירו של זה ואמר לו פנה אותם ויהיו שלך, לא קנה חצירו, שלא כוון אלא לדחותו.