סימן קע: גנות המסתפקות ממעין אחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קע: גנות המסתפקות ממעין אחד

סימן קע: גנות המסתפקות ממעין אחד

 סעיף א

חמש גנות המסתפקות ממעין אחד ונתקלקל המעין, כולם מתקנות עם העליונה, נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמה, והעליונה אינה מתקנת אלא לעצמה.

 

סעיף ב

בני הנהר משקין על הסדר. רצה אחד לסכור, כדי שיחזיר לו המים וישקה תחילה, ואחר כך יפתח, ואחר רוצה להשקות תחילה כל המתגבר זכה, ובור שהוא קרוב לאמה, (והנהר מושך בו על-פי הלוכו) (טור), מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. (ויש אומרים דוקא שקדם בור לאמר אבל איפכא לא) (המגיד פ"ג דשכנים וב"י בשם הרשב"א).