סימן קנא: הסופר שטעה בגט ובשובר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנא: הסופר שטעה בגט ובשובר

סימן קנא: הסופר שטעה בגט ובשובר

 סעיף א

כתב הסופר השובר והגט, וטעה ונתן השובר לאיש, והגט לאשה, ונתנו זה לזה וכמדומה להם שנתגרשה, ולאחר זמן ערער הבעל לומר שלא נתגרשה, שלא נתן לה אלא השובר והרי הגט עדיין בידו, אם לא נשאת עדיין, נאמן, ויגרשנה עכשיו ותהא מותרת מעתה. ואם לא גירשה, ועמדה ונשאת, תצא מזה ומזה, וכל הי"ג דרכים בה ואם לא ערער הבעל עד אחר שנשאת, אינו נאמן לאסרה, והרי היא בחזקת גרושה, שאנו תולין שנפל ממנה והוא מצאו.