סימן יח: קדושין במי תופסין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יח: קדושין במי תופסין

סימן יח: קדושין במי תופסין

 סעיף א

קידושין תופסין בחייבי לאוין ובחייבי עשה (וכל שכן בשניות דרבנן) (טור).