סימן יט: סוקלין על חזקה שהיא בחזקת ערוה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יט: סוקלין על חזקה שהיא בחזקת ערוה

סימן יט: סוקלין על חזקה שהיא בחזקת ערוה

 סעיף א

מי שהוחזק בשאר בשר, דנין על פי חזקה זו אע"פ שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב, ומלקין וחונקין וסוקלין על חזקה זו.

 

סעיף ב

איש ואשה שבאו ממדינת הים, היא אומרת: זה בעלי, והוא אומר: זו אשתי, אם הוחזקו בעיר שלשים יום שהיא אשתו, הורגין עליה.