סימן כד: אין ישראל חשודים על הרביעה ועל הזכר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כד: אין ישראל חשודים על הרביעה ועל הזכר

סימן כד: אין ישראל חשודים על הרביעה ועל הזכר

 סעיף א

לא נחשדו ישראל על משכב זכר ועל הבהמה, לפיכך אין איסור להתייחד עמהן, ואם נתרחק אפילו מיחוד זכר ובהמה, הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקין הבהמה, כדי שלא יתייחדו עמה. ובדורות הללו שרבו הפריצים, יש להתרחק מלהתייחד עם הזכר.