סימן ח: בכל ספק הולד הולך אחר הזכר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ח: בכל ספק הולד הולך אחר הזכר

סימן ח: בכל ספק הולד הולך אחר הזכר

 סעיף א

כהנים, לוים וישראלים מותרים לבא זה בזה, והולד הולך אחר הזכר.

 

סעיף ב

לוים וישראלים וחללים, מותרים לבא זה בזה, והולד הולך אחר הזכר.

 

סעיף ג

לוים, ישראלים וחללים, גרים ועבדים משוחררים, מותרים לבא זה בזה. והגר והמשוחרר שנשא לויה או ישראלית או חללה, הרי הבן ישראלי. וישראלי או לוי או חלל שנשא גיורת או משוחררת, הולד הולך אחר הזכר.

 

סעיף ד

כל הנישאת באיסור, הולד הולך אחר הפגום שבשניהם, שאם אחד מהם מפסולי כהונה, הולד פסול לכהונה; ואם אחד מהם מפסולי קהל, הולד אסור לבא בקהל.

 

סעיף ה

ולד שפחה ועובד כוכבים, כמותן. בין שנתעברו מכשר, בין שנתעברו מפסול.