סימן מט: קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מט: קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש

סימן מט: קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש

 סעיף א

המקדש אחת מחמש נשים, וכתב לה כתובה ואינו יודע איזו היא, וכל אחת מהן אומרת: אני הוא, אסור בקרובות כולן ונותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהם ומסתלק. ואם קידש בביאה, קנסו אותו חכמים שיתן כתובה לכל אחת ואחת.

 

סעיף ב

המקדש אשה וחזר בו מיד, ואמר שהמעות יהיו מתנה, אפילו תוך כדי דבור, אין חזרתו כלום וצריכה גט.

 

סעיף ג

כל מי שאינו בקי בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהם להורות בהם, שבקל יכול לטעות ויתיר את הערוה וגורם להרבות ממזרים בישראל.