סימן נח: כמה כסות יתן לבתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נח: כמה כסות יתן לבתו

סימן נח: כמה כסות יתן לבתו

 סעיף א

צוו חכמים שיתן אדם מנכסיו מעט לבתו, וזהו. הנקרא פרנסה. המשיא את בתו סתם, לא יפחות לה מכסות שפוסקין לאשת עני שבישראל. במה דברים אמורים, שהיה האב עני; אבל אם היה עשיר, הרי זה ראוי ליתן לה כפי עשרו.

 

סעיף ב

התנה עם החתן להכניסה לו ערומה, לא יאמר: לכשתבא לביתי, אכסנה, אלא מכסה אותה ועודה בבית אביה.