סימן נט: המשיא בנו גדול בבית, קנאו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נט: המשיא בנו גדול בבית, קנאו

סימן נט: המשיא בנו גדול בבית, קנאו

 סעיף א

המשיא בנו גדול בבית, קנה הבית; והוא שיהיה נשואין ראשונים לזה הבן, ולא השיא האב בן זכר אחר קודם לו, ולא שייר האב בזה הבית שייחד לו, כלום. אבל אם שייר שם אפילו פך אחד, לא קנה הבית. (ויש אומרים דבעינן גם כן שישא לו בתולה, ושיהא לאב בית אחר לדור בו) (טור).

 

סעיף ב

ייחד לו בית וכלי בית, אע"פ ששייר בבית כלי א' לעצמו, או היה לו שם אוצר וכיוצא בו, קנה כלי הבית, אבל הבית לא קנה.

 

סעיף ג

ייחד לו בית ועלייה; בית קנה, עלייה לא קנה. וכן אם ייחד לו בית ואכסדרה; בית קנה, אכסדרה לא קנה.

 

סעיף ד

ב' בתים זו לפנים מזו, לא קנה אלא הא' שנשא בו.