סימן קי: שכותבין שובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קי: שכותבין שובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה

סימן קי: שכותבין שובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה

 סעיף א

כותבין שובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה, ובלבד שיהא מכירה. והבעל נותן את שכר הסופר.

הגה: ותלמיד חכם שאין דרכו לדקדק בנשים, נאמן אח"כ לומר שטעה וכתב שובר לאשה אחרת על שם זו כי טעה בה. (טעם זה מפורש גמרא בפרק גט פשוט).

 

סעיף ב

המוציא שובר על שם האשה שנפרעה מכתובתה, בזמן שהאשה מודה שנתנתו לבעל, יחזירנו לו. ואם אינה מודה, אלא אומרת: ממנו נפל, לא יתננו לא לאיש ולא לאשה.