סימן עב: דין המדיר את אשתו מליהנות לו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עב: דין המדיר את אשתו מליהנות לו

סימן עב: דין המדיר את אשתו מליהנות לו

 סעיף א

המדיר את אשתו מליהנות לו, או שלא תטעום אחד מכל המינים, או שנדרה היא וקיים לה הוא, עיין ביורה דעה בסימן רל"ה סעיף ג'.