סימן פא: המקדיש מעשה ידי אשתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פא: המקדיש מעשה ידי אשתו

סימן פא: המקדיש מעשה ידי אשתו

 סעיף א

המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זו (עושה) ואוכלת, והמותר חולין. אמר לה: יקדשו ידיך לעושיהן, הרי כל מעשה ידיה קדש. ויש אומרים דאינו קדש, דהרי היא יכולה לומר: איני ניזונית ואיני עושה, (הר"ן פרק אע"פ, וכן משמע לשון הטור).

 

סעיף ב

האשה שאמרה: יקדשו ידי לעושיהן, או שנדרה שלא יהנה ממעשה ידיה, אינו נאסר במעשה ידיה, מפני שידיה משועבדים לו; אבל צריך הוא להפר לה, שמא יגרשנה ותהיה אסורה לחזור לו.