סימן פד: דין מציאת האשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פד: דין מציאת האשה

סימן פד: דין מציאת האשה

 סעיף א

מציאת האשה, לבעלה; ואם היא ספק מגורשת, מציאתה לעצמה.