סימן פז: שאין חזקה בנכסי אשת איש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פז: שאין חזקה בנכסי אשת איש

סימן פז: שאין חזקה בנכסי אשת איש

 סעיף א

אין לאיש חזקה בנכסי מלוג של אשתו שאכלם שני חזקה, אע"פ שהתנה עמה שאין לו פירות בנכסיה. וכן אין לאשה חזקה בנכסי בעלה, ע"י שאכלתם שני חזקה.

הגה: ודוקא בחזקה כזו, אבל בחזקת נזיקין, כגון פתיחת חלונות וכדומה לזה, יש לאיש חזקה בנכסי אשתו, והוא הדין לאשה על בעלה. (ר"י במישרים נכ"ג ח"ז). וע' בחושן המשפט סימן קמ"ט.

 

סעיף ב

מי שהחזיק בנכסי אשת איש, לא עלתה לו חזקה, אלא אם כן החזיק בהן שלשה שנים אחר מות בעלה. (ועיין בח"ה סימן קמ"ט).