סימן קסב: דיני צרת היבמה וקרובותיה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסב: דיני צרת היבמה וקרובותיה

סימן קסב: דיני צרת היבמה וקרובותיה

 סעיף א

הכונס את יבמתו, נאסרו צרותיה עליו ועל שאר האחים, בעשה.

 

סעיף ב

החולץ ליבמתו, נאסרה החלוצה וצרותיה עליו ועל שאר האחים, בעשה.

 

סעיף ג

החולץ ליבמתו, אסור מדרבנן בקרובותיה, אפילו בשניות. וכן היא אסורה בקרוביו. אבל האחים מותרים בכל קרובותיה. (ואפילו לא חלץ לה אלא מספק, אפילו הכי אסור בכל קרובותיה) (מרדכי ריש החולץ).

 

סעיף ד

מותר אדם לישא אחות צרת חלוצתו ושאר קרובותיה.

 

סעיף ה

אסור לישא צרת קרובת חלוצתו.