סימן רג: דיני ברכת פירות הארץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רג: דיני ברכת פירות הארץ

סימן רג: דיני ברכת פירות הארץ

 

סעיף א
על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה.
 
סעיף ב
על הזיתים הגדלים בסנה, בורא פרי האדמה.
הגה: דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו ממנו, אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ, והני כיון דכלה עליו לגמרי בחורף והדר פרח משרשיו, מברכין עליו בורא פרי האדמה (טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים).
 
סעיף ג
על המאוזי"ש, בורא פרי האדמה.
 
סעיף ד
על פירות שמוציאין אילני סרק, שהכל.
 
סעיף ה
בני אסא, אף ע"ג דבישלן והויין כפירות, אינו מברך אלא שהכל.
 
סעיף ו
על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב, בורא פרי האדמה. ונראה דהוא הדין אם מרקחים אותו יבש, כיון שעל ידי כך הוא ראוי לאכילה, הזנגביל עיקר ומברך עליו בורא פרי האדמה.
 
סעיף ז
בשמים שחוקים ומעורבים עם סוקר, הבשמים עיקר ומברך עליהם כדין ברכת אותם בשמים.
 
סעיף ח
צנון, מברך עליו בורא פרי האדמה.