סימן רז: דין ברכה אחרונה על הפירות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רז: דין ברכה אחרונה על הפירות

סימן רז: דין ברכה אחרונה על הפירות

 

סעיף א
פירות האילן חוץ מחמשת המינים, וכל פירות אדמה וירקות, וכל דבר שאין גידולו מן הארץ, ברכה אחרונה שלהם בורא נפשות רבות; ואם אכל מכל מינים אלו, מברך לאחר כולם ברכה אחת וברכה זו חותם בה בלא שם, שיחתום כך: ברוך חי העולמים.