סימן ריד: בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריד: בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות

סימן ריד: בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות

 

סעיף א
כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות, אינה ברכה; ואם דילג שם או מלכות, יחזור ויברך; ואפילו לא דילג אלא תיבת העולם, לבד, צריך לחזור ולברך, דמלך לבד אינה מלכות.