סימן רכ: הטבת חלום ותעניתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכ: הטבת חלום ותעניתו

סימן רכ: הטבת חלום ותעניתו

 

סעיף א
הרואה חלום ונפשו עגומה, ייטיבנו באפי תלתא דרחמי (פי' שאוהבים אותו) ליה, ולימא באפייהו: חלמא טבא חזאי, ולימרו אינהו: טבא הוא וטבא ליהוי וכו'.
 
סעיף ב
יפה תענית לבטל חלום רע, כאש לנעורת.
הגה: ודוקא בו ביום, ואפילו בשבת, ועיין לקמן סימן רפ"ח.