סימן רכא: ברכת הודאת הגשמים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכא: ברכת הודאת הגשמים

סימן רכא: ברכת הודאת הגשמים

 

סעיף א
אם היו בצער מחמת עצירת גשמים וירדו גשמים, מברכים עליהם אף ע"פ שלא ירדו עדיין כדי רביעה, משירדו כ"כ שרבו על הארץ שיעלו (עליהם) אבעבועות מן המטר וילכו זה לקראת זה.
הגה: ומה שאין אנו נוהגים בזמן הזה בברכת הגשמים, משום דמדינות אלו תדירים בגשמים ואין נעצרין כל כך (סמ"ג ואגור וכל בו).
 
סעיף ב
ומה מברך, אם אין לו שדה אומר: מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו ואלו פינו מלא שירה כים וכו' עד הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו, וחותם: ברוך אתה ה' אל רוב ההודאות; ואם יש לו שדה בשותפות עם אחר, מברך הטוב והמטיב; ואם אין לו שותף בשדה, מברך שהחיינו.
הגה: יש אומרים דהשומע שירדו גשמים מברך הטוב והמטיב (רשב"א).