סימן רכב: ברכת הודאת הטוב והרע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכב: ברכת הודאת הטוב והרע

סימן רכב: ברכת הודאת הטוב והרע

 

סעיף א
על שמועות שהם טובות לו לבדו, מברך: שהחיינו; ואם הן טובות לו ולאחרים, מברך: הטוב והמטיב.
 
סעיף ב
על שמועות רעות מברך: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה דיין האמת.
 
סעיף ג
חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו.
 
סעיף ד
מברך על הטובה: הטוב והמטיב אע"פ שירא שמא יבא לו רעה ממנו, וכן מברך על הרעה: ברוך דיין האמת אע"פ שיבא לו טובה ממנו, כגון שבא לו שטף על שדהו אע"פ שכשיעבור השטף היא טובה לו, שהשקה שדהו.