סימן רכו: הרואה פרחי האילן מה מברך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכו: הרואה פרחי האילן מה מברך

סימן רכו: הרואה פרחי האילן מה מברך

 

סעיף א
היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם; ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה, ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות, לא יברך עוד.