סימן רכז: ברכת הזיקים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכז: ברכת הזיקים

סימן רכז: ברכת הזיקים

 

סעיף א
על הזיקים, והוא כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט; ועל רעדת הארץ; ועל הברקים; ועל הרעמים; ועל רוחות שנשבו בזעף, על כל א' מאלו, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה עושה מעשה בראשית; ואם ירצה יאמר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם.
 
סעיף ב
כל זמן שלא נתפזרו העבים נפטר בברכה אחת; נתפזרו בין ברק לברק ובין רעם לרעם, צריך לחזור ולברך.
 
סעיף ג
היה יושב בבית הכסא ושמע קול רעם או ראה ברק, אם יכול לצאת ולברך תוך כדי דבור, יצא; ואם לאו, לא יצא.