סימן רכח: ברכת ימים ונהרות הרים וגבעות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכח: ברכת ימים ונהרות הרים וגבעות

סימן רכח: ברכת ימים ונהרות הרים וגבעות

 

סעיף א
על ימים ונהרות, הרים וגבעות ומדברות, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה עושה מעשה בראשית; ועל הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומרים: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה עושה הים הגדול.
 
סעיף ב
לא על כל הנהרות מברך, אלא על ארבע נהרות דכתיבי בקרא, כמו חדקל ופרת (בראשית ב, יד) והוא שראה אותם במקום שלא נשתנה מהלכם על ידי אדם.
 
סעיף ג
ולא על כל הרים וגבעות מברך, אלא דווקא על הרים וגבעות המשונים וניכרת גבורת הבורא בהם.