סימן רכט: ברכת הקשת וחמה בתקופתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכט: ברכת הקשת וחמה בתקופתה

סימן רכט: ברכת הקשת וחמה בתקופתה

 

סעיף א
הרואה הקשת, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו; ואסור להסתכל בו ביותר.
 
סעיף ב
הרואה חמה בתקופתה, והוא מכ"ח לכ"ח שנה, והתקופה בתחלת ליל ד', כשרואה אותה ביום ד' בבוקר, אומר: ברוך עושה בראשית; וכן מברך ג"כ כשרואה לבנה בטהרתה, וכוכבים במשמרותם, ומזלות בעתם דהיינו כשתחזור הלבנה בתחלת מזל טלה בתחלת החדש ולא תהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום, וכן כשיחזרו כל כוכב מחמשה הנשארים לתחלת מזל טלה ולא יהא נוטה לא לצפון ולא לדרום, וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה מקצות המזרח.