סימן ה: כוונת הברכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ה: כוונת הברכות

סימן ה: כוונת הברכות

 

סעיף א
יכוין בברכות פירוש המלות. כשיזכיר השם, יכוין פירוש קריאתו באדנות שהוא אדון הכל, ויכוין בכתיבתו ביו"ד ה"א שהיה והוה ויהיה, ובהזכירו אלהים, יכוין: שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכחות כלם.