סימן נ: טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נ: טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן

סימן נ: טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן

 

סעיף א
קבעו לשנות אחר פרשת התמיד פרשת איזהו מקומן וברייתא דר' ישמעאל, כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא משנה וגמרא, דברייתא דר' ישמעאל הוי במקום גמרא, שהמדרש כגמרא.