סימן נז: דין ברכו וענייתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נז: דין ברכו וענייתו

סימן נז: דין ברכו וענייתו

 

סעיף א
אומר שליח צבור: ברכו את ה' המבורך ועונים אחריו: ברוך ה' המבורך לעולם ועד, וחוזר שליח ציבור ואומר: ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ונהגו שהשליח ציבור מאריך בברכו והקהל אומרים יתברך וישתבח וכו' בעוד שהוא מאריך בברכו (טור).
 
סעיף ב
מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בין קדיש וברכו ליוצר אור, או לדבר בצרכי רבים, טועים הם. (ועיין לעיל סוף סימן נ"ד).