סימן תרעח: נר של שבת קודם לנר של חנוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעח: נר של שבת קודם לנר של חנוכה

סימן תרעח: נר של שבת קודם לנר של חנוכה

 

סעיף א
מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת, יקנה נר שבת מפני שלום ביתו (וע"ל סי' רס"ג סעיף ג'); ואם יש לו לשל שבת ואין לו לנר חנוכה וליין לקידוש היום, יקנה לנר חנוכה, משום פרסומי ניסא.
הגה: והוא הדין נר חנוכה קודם ליין הבדלה, וע"ל סי' רצ"ו סעיף ה'.