סימן תרעט: בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעט: בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה

סימן תרעט: בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה

 

סעיף א
בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה ואח"כ נר שבת.
הגה: ומברך עליהם כמו בחול, אע"פ שמדליקין בעוד היום גדול (ת"ה סי' ק"ב).