סימן תרפ: שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפ: שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת

סימן תרפ: שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת

 

סעיף א
בליל שבת צריך ליתן שום דבר, לחוץ בין הנרות לפתח, בשביל הרוח שלא יכבה הנרות כשפותח את הדלת.
 
סעיף ב
בערב שבת אסור לקבוע הנרות בדלת עצמה אחורי הדלת, ויש מי שמתיר (וע"ל סי' רע"ו סעיף א'.