סימן תרפג: סדר הלל בחנוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפג: סדר הלל בחנוכה

סימן תרפג: סדר הלל בחנוכה

 

סעיף א
כל שמונת ימי חנוכה גומרין את ההלל.
הגה: וכל שמונת ימי חנוכה א"א תחנון וצו"ץ ולמנצח וצדוק הדין גם בערב חנוכה במנחה, וע"ל סי' קל"א (מהרי"ל ומנהגים).