סימן קלו: מי הם הנקראים לספר תורה בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלו: מי הם הנקראים לספר תורה בשבת

סימן קלו: מי הם הנקראים לספר תורה בשבת

 

סעיף א
בשבת ויו"ט ויום הכפורים, קורים אחר הלוי ת"ח הממונין על הציבור, ואחריהם ת"ח הראוים למנותם פרנסים על הציבור (ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר), ואח"כ בני ת"ח שאבותיהם ממונים על הציבור, ואח"כ ראשי כנסיות וכל העם.