סימן קמב: דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמב: דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק

סימן קמב: דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק

 

סעיף א
קרא וטעה, אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירין אותו.
הגה: וכן דין החזן הקורא; ודוקא בשינוי שמשתנה ע"י זה הענין, אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד, אין מחזירין אותו, אבל גוערין בו (ב"י ופסקי מהרא"י סימן קפ"א).
 
סעיף ב
וישוב שיש שם מנין ואין מי שיודע לקרות בתורה כהלכתה בדקדוק ובטעמים, אפילו הכי יקראו בתורה בברכה, כהלכתה. (ומפטירין בנביא ועיין בסמוך ריש סי' קמ"ג).