סימן קמח: שלא יפשיט שליח ציבור התיבה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמח: שלא יפשיט שליח ציבור התיבה

סימן קמח: שלא יפשיט שליח ציבור התיבה

 

סעיף א
אין שליח ציבור רשאי להפשיט התיבה בצבור כל זמן שהם בבהכ"נ. (פי' רש"י שהיו רגילים להביא ספר תורה מבית אחר שהיא משתמרת בו וכו', עד שטורח צבור הוא להתעכב שם, ועיין בפנים בא"ח).