סימן רלז: סדר תפלת ערבית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלז: סדר תפלת ערבית

סימן רלז: סדר תפלת ערבית

 

סעיף א
אין שליח צבור חוזר התפלה בתפלת ערבית (ואין נופלין על פניהם לאחר ערבית).