סימן רמא: שלא להשתין ערום בפני מטתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רמא: שלא להשתין ערום בפני מטתו

סימן רמא: שלא להשתין ערום בפני מטתו

 

אחד מהדברים ששונא הקב"ה, המשתין בפני מטתו, ערום. המשתין לפני מטתו, ערום, מביא לידי עניות; ולא אמרן, אלא דמהדר אפיה לפוריא (פי' למטה), אבל לבראי לית לן בה; ודמהדר אפיה לפוריא נמי לא אמרן, אלא בארעא, אבל במנא לית לן בה.