סימן עז: שלא לקרות כנגד מי רגלים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עז: שלא לקרות כנגד מי רגלים

סימן עז: שלא לקרות כנגד מי רגלים

 סעיף א

אסור לקרות כנגד מי רגלים, עד שיטיל לתוכן רביעית מים ואז מותר. ולא שנא על גבי קרקע, לא שנא בכלי, ובלבד שלא יהא עביט המיוחד להם. (ודין עביט ע"ל סימן פ"ז). לא שנא היו הם בכלי תחלה ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי תחלה.

 

סעיף ב

רביעית שאמרו, למי רגלים של פעם אחת; ולשל שני פעמים, שתי רביעיות; ולשל שלש, שלשה.

(הגה: וכן לעולם).