סימן פ: מי שאינו יכול להשמר מהפיח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פ: מי שאינו יכול להשמר מהפיח

סימן פ: מי שאינו יכול להשמר מהפיח

 סעיף א

מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפלה, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפלה ולא יתפלל, ממה שיתפלל בלא גוף נקי; ואם עבר זמן תפלה, אנוס הוא ומתפלל מנחה שתים. ואם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע, יניח תפילין בין אהבה לקריאת שמע.

הגה: ומברך עליהם, (טור).