סימן פד: אם מותר לקרות במרחץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פד: אם מותר לקרות במרחץ

סימן פד: אם מותר לקרות במרחץ

 סעיף א

מרחץ חדש שלא רחצו בו, מותר לקרות בו; ובישן, בבית החיצון שכל העומדין שם לבושים, מותר; ובאמצעי, שקצת העומדין שם לבושים וקצת ערומים, יש שם שאילת שלום אבל לא קריאת שמע ותפלה.

הגה: ומותר להרהר שם בדברי תורה (ר"ן פ"ק דשבת ופרק כל הצלמים); ובפנימי, שכלם עומדים שם ערומים, אפילו שאלת שלום אסור. (ואסור לענות אמן בבית המרחץ) (ר"ן פרק כירה).