סימן פז: כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פז: כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי

סימן פז: כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי

 סעיף א

גרף של רעי ועביט של מי רגלים, של חרס או של עץ, צריך להרחיק מהם כמו מצואה, אפילו הטיל בהם מים; אבל אם הן של מתכת, או של זכוכית, או של חרס מצופה, מותר אם הם רחוצים יפה.

 

סעיף ב

גרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו, יש מתירין ויש אוסרין, והלכה כדברי האוסרים.

 

סעיף ג

מותר לקרות קריאת שמע בבית שיש בו צואה ומי רגלים או גרף ועביט, כיון שהרחיק מהם כשיעור שנתבאר בסימן ע"ט, וכן אם כפה עליהם כלי אע"פ שהם עמו בבית, הרי אלו כקבורים ומותר לקרות כנגדו.