סימן תרנ: שיעור הדס וערבה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנ: שיעור הדס וערבה

סימן תרנ: שיעור הדס וערבה

 

סעיף א
שיעור הדס וערבה, ג' טפחים; ושדרו של לולב ד' טפחים, כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח, באמה בת ה' טפחים עשה אותה ו', צא מהם ג' להדס, נמצא שיעור הדס וערבה טפחיים ומחצה, שהם י' גודלים; ושיעור שדרו של לולב י"ג גודלים ושליש גודל; ויש מי שאומר ששיעור שדרו של לולב י"ד גודלים; ויש אומרים ששיעור הדס וערבה י"ב גודלים, ושדרו של לולב י"ו גודלים (וכן נוהגין לכתחילה).
 
סעיף ב
אין להם שיעור למעלה. ויש מי שאומר שאפילו הוסיף באורך ההדס והערבה כמה צריך שיצא שדרו של לולב למעלה מהם, טפח.