סימן תרנג: הדס אסור להריח בו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנג: הדס אסור להריח בו

סימן תרנג: הדס אסור להריח בו

 

סעיף א
הדס של מצוה אסור להריח בו, אבל אתרוג של מצוה מותר להריח בו מן הדין, אלא שלפי שנחלקו אם מברכים עליו אם לאו יש למנוע מלהריח בו.
 
סעיף ב
עבד להושענא ולא אגבהה למיפק בה, שריא בהנאה.